Automatyczny odbiornik na bazie robota ABB

Automatyczny odbiornik elementów pozwala na ciągły proces lakierowania bez konieczności zatrzymania linii produkcyjne przy wymianie palety.

Automatyczny podajnik / odbiornik formatek

Zespół manipulatorów podająco - odbiorczych zasilający linię pakowania w materiał, który pakowacze konfekcjonują w kartony. Linia ma na celu przyspieszenie procesu pakowania przez zwiększenie ergonomii pracy osób pakujących.

Automatyczny odbiornik elementów drewniancyh z linii wiertarskiej WEEKE

Automatyczny odbiornik elementów drewnianych z linii wiertarskiej nie tylko podnosi wydajność produkcji ale również zapewnia stały nie przerwany proces odbioru niwelując przestoje linii na czas wymiany palety.

Automatyczny odbiornik / podajnik elementów do linii

Automatyczne urządzenie podawcze [ Automatyczne urządzenie odbierające ] lub potocznie mówiąc podajnik lub odbiornik to maszyna zapewniająca ciągłość pracy linii technologicznej, z którą współpracuje. Dzięki systemowi podawania z dwóch magazynków lub odbierania na dwa magazynki zwiększamy wydajność produkcji utrzymując przy tym ciągłość procesu.

Automatyczny podajnik / odbiornik wraz z systemem obracania

Zespół urządzeń składający się z automatycznego urządzenia podawczego [ automatyczny podajnik ] oraz automatycznego odbiornika [ automatyczny odbiornik ] wraz z systemem przenośników oraz systemem zmiany orientacji elementów w locie podczas procesu lakierowania. Projekt realizowany dla znanego Szwedzkiego koncernu meblowego.